ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะการสรรหาและเลือกสรรบุคลากรเป็น “พนักงานราชการทั่วไป” ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และ นักวิชาการเงินและบัญชี

Accessibility