คุณสมหญิง – คุณชุมเกียรติ เนื่องจำนงค์ มอบแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วย

  • -
%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%99_0010

คุณสมหญิง – คุณชุมเกียรติ เนื่องจำนงค์ มอบแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วย

คุณสมหญิง – คุณชุมเกียรติ เนื่องจำนงค์ มอบแว่นสายตาสำหรับอ่านหนังสือให้กับผู้ป่วยที่มารอรับบริการที่ห้องตรวจตาโรงพยาบาลราชวิถี จำนวนกว่า 100 อัน เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน ณ ห้องตรวจจักษุ ชั้น 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 19 กรกฎาคม 2652

%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b8%81%e0%b9%81%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%99_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%91%e0%b9%99_0003

Please follow and like us:

Accessibility