ผศ.พญ.วรางคณา วิชัยวงศ์ (เลขาService Plan สาขาไต กรมการแพทย์) เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติ ด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย CKD โดยโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ร่วมกับคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

  • -
154848

ผศ.พญ.วรางคณา วิชัยวงศ์ (เลขาService Plan สาขาไต กรมการแพทย์) เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติ ด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย CKD โดยโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ร่วมกับคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.พญ.วรางคณา วิชัยวงศ์ (เลขาService Plan สาขาไต กรมการแพทย์)
เป็นประธานเปิดอบรมปฏิบัติ ด้านกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วย CKD
โดยโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์ร่วมกับคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2562  ณ ห้องประชุมนราชเทวี 2 โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

page_v1

Please follow and like us:

Accessibility