รพ.ราชวิถี จัดงานวันรักตับโลก ครั้งที่ 3

  • -
img_4969-copy

รพ.ราชวิถี จัดงานวันรักตับโลก ครั้งที่ 3

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน “วันรักตับโลก ครั้งที่ 3” จัดโดยงานโรคทางเดินอาหาร กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วย และประชาชนทั่วไป มีความรู้ทักษะที่สำคัญในการให้การดูแล ส่งเสริม และป้องกันโรคตับ นำไปสู่ภาวะโภชนาการและสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมี แพทย์หญิงปิยะธิดา หาญสมบูรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีและหัวหน้างานโรคทางเดินอาหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ภายในงานได้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ซี และตรวจพังผืด (Fibroscan) โดยผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility