รพ.ราชวิถี จัดมหกรรมความรู้อัคคีภัย ประจำปี 2562 (Fire Safety Day)

  • -
9762_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%99_0066

รพ.ราชวิถี จัดมหกรรมความรู้อัคคีภัย ประจำปี 2562 (Fire Safety Day)

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (ด้านวิชาการ) โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดการอบรม “มหกรรมความรู้อัคคีภัย ประจำปี 2562 (Fire Safety Day)” โดยมี นายเกษมสันต์ สารภี หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์บุษกร แสนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัยและทีมงาน มาให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานที่เป็นต้นแบบแผนฉุกเฉินอัคคีภัย (R.A.C.E) ได้แก่ หอผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวอายุรกรรม , กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู , หอผู้ป่วยประกันสังคม , หอผู้ป่วยศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ และห้องตรวจจักษุ และรางวัลขวัญใจ R.A.C.E ได้แก่ หอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ , ห้องตรวจหู คอ จมูก , ห้องผ่าตัดศัลยกรรมหัวใจปอดและหลอดเลือด , หน่วยจ่ายกลาง , งานธนาคารเลือด , งานมนุษย์พันธุศาสตร์ , กลุ่มงานพยาธิวิทยา และกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา อีกด้วย ณ พิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility