เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นางสาวกรรณิการ์ เลาหวิจิตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ ณ ไต้หวัน

Accessibility