เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นางสาวกรรณิการ์ เลาหวิจิตร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility