ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ และกำหนดวันเวลา สถานที่ เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิชาการเงินและบัญชี

Accessibility