นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ ๓-๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุพรรฌิการ์ โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
151355

นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ในวันที่ ๓-๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุพรรฌิการ์ โรงพยาบาลราชวิถี

นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์
เป็นประธานเปิดงานโครงการสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
ในวันที่ ๓-๕ กรกฏาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสุพรรฌิการ์ โรงพยาบาลราชวิถี
โดยมีคุณจรูณ ปิดทะเหล็ก และทีมงานวิศวกรรมชีวการแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีเป็นวิทยากร

 

page_k1

page_k2

Please follow and like us:

Accessibility