การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ราชวิถี

  • -
359070

การตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิสัญญีวิทยา รพ.ราชวิถี

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย แพทย์หญิงอรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา ให้การต้อนรับ นายแพทย์รื่นเริง ลีลานุกรม และคณะกรรมการตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ World Federation of Medical Education (WFME) จากราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทย และคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (อฝส.) สาขาวิสัญญีวิทยา เพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2562

untitled-1

Please follow and like us:

Accessibility