วันอังคารที่๒๕มิถุนายน ๒๕๖๒ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องประชุมราชเทวี ชั้นM อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

  • -
img_4320

วันอังคารที่๒๕มิถุนายน ๒๕๖๒ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลราชวิถี ณ ห้องประชุมราชเทวี ชั้นM อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 

collageวันอังคารที่๒๕มิถุนายน ๒๕๖๒ นายแพทย์สมเกียรติ  ลลิตวงศา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู  โรงพยาบาลราชวิถี  ณ ห้องประชุมราชเทวี  ชั้นM   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โดยมี นพ.เกศธำรง ตันตยาคม หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู เป็นผู้กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

Accessibility