นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัดประจําปี 2562 เรื่อง How to We Safety and Getting Health

  • -
148608

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัดประจําปี 2562 เรื่อง How to We Safety and Getting Health

collage

นางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถีเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัดประจําปี 2562
เรื่อง How to We Safety and Getting Health
วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมพยาบาลห้องผ่าตัดภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้สนใจ

Please follow and like us:

Accessibility