ประชุมวิชาการประจำปีพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วประเทศ ครั้งที่15 “Smartness and Sustainability for Endoscopy Nurses” โดยจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

  • -
img_3483_2

ประชุมวิชาการประจำปีพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วประเทศ ครั้งที่15 “Smartness and Sustainability for Endoscopy Nurses” โดยจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562

นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน
ประชุมวิชาการประจำปีพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วประเทศ ครั้งที่15 “Smartness and Sustainability for Endoscopy Nurses”

โดยจัดขึ้นในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 12 โรงพยาบาลราชวิถี

page1

page2

page3

Please follow and like us:

Accessibility