บริษัท ฟาร์มาแลนด์ กรุ๊ป ครบรอบ 45 ปี บริจาคถุงผ้าให้ รพ.ราชวิถี เพื่อไว้ใช้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วย

  • -
s__37396483

บริษัท ฟาร์มาแลนด์ กรุ๊ป ครบรอบ 45 ปี บริจาคถุงผ้าให้ รพ.ราชวิถี เพื่อไว้ใช้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วย

s__37396483

นางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี รับมอบถุงผ้า จาก นายวรวุฒิ เนาถาวร Director of Marketing and Sales บริษัท ฟาร์มาแลนด์ กรุ๊ป จำนวน 300 ใบ เพื่อไว้ใช้ใส่ยาสำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ ในกิจกรรม “รพ.ราชวิถี ชวนใช้ถุงผ้า ใส่ยากลับบ้าน” ณ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 14 มิถุนายน 2652

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะบริจาคถุงผ้าสภาพดีให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อส่งต่อสำหรับผู้ป่วยท่านอื่น สามารถบริจาคได้ที่ : กล่องรับบริจาคถุงผ้าบริเวณเคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ตึกสิรินธร หรือ กล่องรับบริจาคหน้าห้องยาต่างๆ หากท่านต้องการบริจาคเป็นจำนวนมากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02 354 8108 ต่อ 2231

Please follow and like us:

Accessibility