ประกาศรายชื่อ กำหนดวัน เวลา ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

Accessibility