รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

  • -
24562-2_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%94_0002

รพ.ราชวิถี ซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

untitled-1

แพทย์หญิงอรศิริ เสรีรัตน์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมด้วย นางศรีรัตน์ บวรโกศล รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล, แพทย์หญิงอารยา บุญยะลีพรรณ และนายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 รณรงค์ให้หน่วยงานตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิงด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีอยู่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุเพลิงไหม้จริง และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมายังจุดปลอดภัย โดยสมมติสถานการณ์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคารเจริญ พูลวรลักษณ์ โรงพยาบาลราชวิถี ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2562

Please follow and like us:

Accessibility