รพ.ราชวิถี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Vinh Duc General Hospital

  • -
24562-1_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%95%e0%b9%92%e0%b9%94_0013

รพ.ราชวิถี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Vinh Duc General Hospital

untitled-1

นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี และ Dr.Tran Cong An, Director of Vinh Duc General Hospital ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างนวัตกรรม เพื่อร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมี แพทย์หญิงอรศิริ เสรีรัตน์ รักษาการรองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพโรงพยาบาลราชวิถี . นายแพทย์ฐิติ กวักเพฑูรย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และผู้แทนจากทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวิถี ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

Please follow and like us:

Accessibility