ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์, นักวิชาการสาธารณสุข และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

Accessibility