รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

  • -

รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

รัฐบาลขอเชิญชวนชาวไทย ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒
• วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

• วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น.
ในโอกาสเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและชื่นชมพระบารมี
ทั้งนี้ ร่วมกันสวมเสื้อสีเหลือง ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

 1553777593_d_11551016102_d_1
Please follow and like us:

Accessibility