วันศุกร์ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นพ.ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (ด้านการแพทย์) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรพยาบาลหลักสูตร Digestive Endoscopy Nurse ณ ห้องปาริชาติ ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

Accessibility