เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายพรเอก อภิพันธุ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรและเข้าประชุมทางวิชาการ ณ สาธารณรัฐเกาหลี

Accessibility