เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นางสาวคำพอง คำนนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลราชวิถี ได้รับเชิญไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Accessibility