เป็นเลิศวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน นายพรภวิษญ์ ศรีภิรมย์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

Accessibility