ด้วยรักและเคารพ ชาวราชวิถีร่วมแสดงความยินดี

  • -
lind-add-%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%9c%e0%b8%ad

ด้วยรักและเคารพ ชาวราชวิถีร่วมแสดงความยินดี

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชวิถี ร่วมแสดงความยินดีกับ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งและปฏิบัติราชการ “รองอธิบดีกรมการแพทย์” เป็นวันแรก โดยมีนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมการแพทย์ เข้าร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์  ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมการแพทย์ บริเวณกระทรวงสาธารณสุข เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562

 

Please follow and like us:

Accessibility