รพ.ราชวิถี จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

  • -
s__10158138

รพ.ราชวิถี จัดอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เพื่อความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

untitled-1

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ (วิชาการ) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น รุ่นที่ 1” โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรบริษัท อิมพิเรียล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจกับบุคลากรในการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility