วันที่๑๒มีนาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๔๕น. นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร หรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

  • -
dsc_0348

วันที่๑๒มีนาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๔๕น. นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร หรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

collage

วันที่๑๒มีนาคม๒๕๖๒ เวลา๐๘.๔๕น. นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดอบรมโครงการส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร หรือจิตอาสาเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ครั้งที่๑ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมีคุณอัจฉรา อักษรวิทย์ หัวหน้ากลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ กล่าวรายงาน

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility