งานการพยาบาลวิสัญญี จัดการประชุมวิชาการโครงการ Smart Nurse in Post Anesthesia Care Unit (PACU) เพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น

  • -
img_9724

งานการพยาบาลวิสัญญี จัดการประชุมวิชาการโครงการ Smart Nurse in Post Anesthesia Care Unit (PACU) เพิ่มทักษะการดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น

untitled-1

งานการพยาบาลวิสัญญี กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี จัดการประชุมวิชาการโครงการ Smart Nurse in Post Anesthesia Care Unit (PACU) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ รวมถึงทักษะที่สำคัญในการให้การดูแลผู้ป่วยในห้องพักฟื้น และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางศรีรัตน์ บวรโกศล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้ มีพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลราชวิถีและทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน ณ ห้องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 9 – 10 มีนาคม 2562

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility