เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน : นางพิจิตรา ทูลมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

  • -
website

เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลในต่างแดน : นางพิจิตรา ทูลมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี

%e0%b8%95%e0%b8%9b%e0%b8%97-%e0%b8%9e%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2

นางพิจิตรา ทูลมาลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี ไปนำเสนอ Poster Presentation ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 9th International Congress of the Asia Pacific Society of Infection Control (APSIC 2019) ในชื่อเรื่อง Comparison of unit cost of dialyzer membrane for hemodialysis between single use and reuse ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility