วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละออง ณ รพ.ราชวิถี

  • -
25620225_%e0%b9%91%e0%b9%99%e0%b9%90%e0%b9%92%e0%b9%92%e0%b9%95_0018

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทราติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละออง ณ รพ.ราชวิถี

untitled-1

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานเขตราชเทวี ติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จำนวน 4 เครื่อง (12 หัวฉีด) ในโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “กิจกรรมอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากฝุ่นละออง ณ บริเวณชั้นดาดฟ้า อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล 18 ชั้น (หลังใหม่) โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility