ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 การอบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากรในการ ดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่ ยากต่อการรักษา ในเขตบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค”

  • -
9415105282448

ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 การอบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากรในการ ดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่ ยากต่อการรักษา ในเขตบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค”

collage

ศ.คลินิก นายแพทย์วีระศักดิ์ ศรินนภากร และทีมวิทยากร ในการอบรมเชิงวิชาการให้ความรู้บุคลากรในการ ดูแลภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงที่ ยากต่อการรักษา ในเขตบริการสุขภาพส่วนภูมิภาค”
ในวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility