ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน, เจ้าพนักงานธุรการ, เจ้าพนักงานพัสดุ, พนักงานประกอบอาหาร

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility