ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักจัดการงานทั่วไป, นักทรัพยากรบุคคล,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานพัสดุ และเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility