วันนี้ 9 ก.พ. 2562 นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี เข้าร่วมพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศด้านสุขภาพภายในประเทศก้าวสู่ระดับสากล ภายใต้ “โครงการสื่อสารสร้างความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ กลุ่มงานอายุรศาสตร์”

Accessibility