นายแพทย์มงคล ธาดารติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุม Cicendo International Ophthalmology Meeting 2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

  • -
%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5

นายแพทย์มงคล ธาดารติ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุม Cicendo International Ophthalmology Meeting 2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

%e0%b8%a1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a5

นายแพทย์มงคล ธาดารติ นายแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการประชุม Cicendo International Ophthalmology Meeting 2019 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562

Please follow and like us:

Accessibility