วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นปะธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำหัถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ

  • -
6-2-2562-15-54-57

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นปะธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการทำหัถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๖-๘ กุมภาพันธ์๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัด ชั้น ๒ ตึกอำนวยการเก่า รพ.ราชวิถี กรุงเทพฯ
โดยมี นพ.สมบูรณ์ ศรศุกลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

collage2

Please follow and like us:

Accessibility