Author Archives: ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชวิถี

  • -

  • -
11713

การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล ประจำปี 2562 วันที่ 12 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงพยาบาลราชวิถี

page1

page2

page3

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน
การประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายพัฒนาการพยาบาล ประจำปี 2562
วันที่ 12 ถึง 13 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

  • -

  • -
img_2523

พิธีไหว้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี

page2page4

พญ.อรุณรัตน์ เตชาทวีวรรณ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา
เป็นประธานในพิธีไหว้ครูผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ 64
ประจำปีการศึกษา 2562-2563 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมพญาไท โรงพยาบาลราชวิถี

Please follow and like us:

  • -
s__12738580

24th Annual Asian Course in Temporal Bone/ Ear Surgery November 4-8th, 2019 Venue: Surgical Skill Training Center, 2nd floor of EMS Building, Rajavithi Hospital, Bangkok

page1

page2

page3

page4

24th Annual Asian Course in Temporal Bone/ Ear Surgery  November 4-8th, 2019

Venue: Surgical Skill Training Center, 2nd floor of EMS Building,

Rajavithi Hospital, Bangkok

Please follow and like us:

Accessibility