Author Archives: ศูนย์คอมพิวเตอร์ รพ.ราชวิถี

  • -

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม (หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564

ศูนย์ฝึกอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด โรงพยาบาลราชวิถี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก
โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลปริศัลยกรรม
(หลักสูตร 4 เดือน) รุ่นที่ 21 ประจำปี 2564
ขอเชิญผู้มีรายชื่อทุกท่าน เข้าทดสอบความรู้และสอบสัมภาษณ์
ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี

รายละเอียดและเอกสารประกอบ

เอกสารหมายเลข 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
เอกสารหมายเลข 2 คำแนะนำการเตรียมเอกสารและการเตรียมตัว เพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือก
เอกสารหมายเลข 3 กำหนดการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
เอกสารหมายเลข 4 ขั้นตอนการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

หมายเหตุ

ผู้สมัครต้องนำเอกสารฉบับจริง 2 รายการ คือ
1. ประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร
2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ จากสภาการพยาบาล (ที่ยังไม่หมดอายุ) หรือเอกสารแสดงการต่ออายุ
3. บัตรประชาชน หรือบัตรสมาชิกสภาฯ ที่ภาพถ่ายใกล้เคียงปัจจุบันมากที่สุด
มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ให้ผู้สมัครเข้าอบรมทุกท่าน เข้าLINEกลุ่ม เพื่อติดตามข้อมูลการลงทะเบียนและความคืบหน้า

messageimage_1603336637292
QR code LINE “ผู้สมัครสอบ RJ-OR nurse รุ่นที่ 21”

Please follow and like us:

  • -
670489ad-0d54-4a08-a3d1-354f6e2df96e

กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ได้จัดงานอบรมวิชาการระยะสั้นทางอายุรศาสตร์ “Emergency Medicine 2020” ประจำปี 2563…

..ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมพญาไท อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในหัวข้อ “Emergency Medicine 2020” ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี มีแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และผู้เข้าประชุมให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

12757573995330

collage2collage

Please follow and like us:

  • -
%e0%b8%89%e0%b8%b5%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%8b%e0%b8%b5%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%81

****โรงพยาบาลราชวิถีจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ผู้ประกันตนสิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลราชวิถี ที่มีอายุ ตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม***

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 – 30 ธันวาคม 2563 ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ คลินิกฉุกเฉินทั่วไป (ห้องตรวจอายุรกรรม เบอร์ 7 เดิม) ในวันและเวลาราชการ โดยยกเว้นวันหยุดวันเสาร์ อาทิตย์ /วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดพิเศษ

( ตามที่รัฐบาลประกาศหยุด  วันที่ 19,20 พฤศจิกายน 2563 กับ วันที่ 11 ธันวาคม 2563 )

เอกสารที่ต้องนำมาในการมายื่นฉีดยา

  1. นำบัตรประชาชนมาทุกครั้ง%e0%b8%9f%e0%b8%81%e0%b8%94

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจำกัด วันละ 60 คน ช่วงเช้า 30 คน  ช่วงบ่าย 30 คน  ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร 02-206-2900 ต่อ 60211

ลงทะเบียน

Please follow and like us:

  • -
115770

นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน OSTOMY AWARENESS DAY 2020: OSTOMIES ARE LIFE- SAVERS การพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการพยาบาล

…นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน OSTOMY AWARENESS DAY 2020: OSTOMIES ARE LIFE- SAVERS การพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต ภารกิจด้านการพยาบาล

โรงพยาบาลราชวิถี ในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๘.๐o – ๑๓.๐๐ น.ะณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น ๑๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

collage

collage115778

 

Please follow and like us:

  • -

Accessibility