แสดงความยินยอมการใช้คุกกี้

เว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดียิ่งขึ้นต่อผู้ใช้ ก่อนใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป คุณตกลงและยอมรับเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้คุกกี้

โรงพยาบาลราชวิถี

บริการสำหรับผู้ป่วย / PATIENT SERVICES

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

RJ CONNECT

ข่าวสารและกิจกรรม / News & Events

1-90982_0

โรงพยาบาลราชวิถี โดย ชมรมพุทธศาสน์ จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567

ชมรมพุทธศาสน์ โรงพยาบาลราชวิถี จัดพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 โดยมี นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ , ทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ , ผศ.(พิเศษ) นพ.ธเนศ ไทยดำรงค์ หัวหน้ากลุ่มงานลูกค้าสัมพันธ์ , แพทย์หญิงกิตติยาพร วิวัชรโกเศศ เลขาชมรมพุทธศาสน์ , นางจินตนา ตรีเงิน อรรคศรีวร หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก , นางสุมาลี โชติยะ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน , แพทย์หญิงวิไล พัววิไล อดีตประธานชมรมพุทธศาสน์ พร้อมด้วยบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี และพุทธศาสนิกชน ร่วมในพิธี ณ บริเวณลานพระพุทธเมตตา โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
website

ขอเรียนเชิญ “ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล” กับพระครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ โรงพยาบาลราชวิถี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ขอเรียนเชิญ “ร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล” กับพระครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ โรงพยาบาลราชวิถี (อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อสมทบทุนก่อสร้าง จัดซื้ออุปกรณ์ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน วันที่ 16-17 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ราชวิถี ————————— ประธานฝ่ายสงฆ์ พระราชวชิรธรรมาจารย์ (สุธรรม สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี รองประธานฝ่ายสงฆ์ 1. พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง 2. พระครูไพรินทร์ สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน จังหวัดนนทบุรี 3. พระอาจารย์ สัมฤทธิ์ ฐิตสิทธิ เจ้าอาวาสวัดถ้ำจุนโทปฏิปทาราม จังหวัดตาก ประธานฝ่ายฆราวาส พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล ที่ปรึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ————————— วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 • เวลา 18.00 น. พิธีเจริญพุทธมนต์แสดงพระธรรมเทศนา โดยท่าน พระครูสมุห์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิต จังหวัดระยอง วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 • เวลา 07.00 น. ร่วมตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง • เวลา 09.00 น. ร่วมพิธีทอดผ้าป่ามหากุศล ————————— ภายในตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้ ได้วางแผนการออกแบบการก่อสร้างอาคารภายใต้แนวคิด การให้บริการได้เบ็ดเสร็จภายในจุดเดียว (One Stop Service) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (Safety & Security) มีการกำหนดตำแหน่งพื้นที่และการใช้งานที่ชัดเจน เช่น มีการจัดพื้นที่คัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและแยกพื้นที่ที่จะใช้ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินแต่ละประเภทตามความรุนแรง การทำให้รถฉุกเฉินส่งผู้ป่วยให้เข้าถึงพื้นที่รักษาได้ง่ายและรวดเร็ว (Accessibility) ตลอดจนยังสามารถปรับพื้นที่เพื่อรองรับสถานการณ์ผู้ป่วยกลุ่มชนหรือภัยพิบัติได้ ภายในตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินนี้ จะมีศูนย์ผ่าตัดไฮบริด, ศูนย์รักษาผู้ป่วยเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและไขสันหลัง, ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดฉุกเฉินครบวงจร, ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางศัลยกรรมประสาท ไขสันหลัง สมองและหลอดเลือดสมอง, ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ, ศูนย์รักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ,

Read More
1-88013_0

โรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น การใช้ถังดับเพลิง รุ่นที่ 1-5” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายแพทย์ทัศนชาติ จิตรีธาตุ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น การใช้ถังดับเพลิง รุ่นที่ 1-5” โดยงานอบรมและพัฒนาบุคลากร กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้นจำนวน 5 รุ่น ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม พ.ศ. 2567 รวมทั้งหมด 350 คน (รุ่นที่ 4-5 จัดระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2567) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรบริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพิเรียล จำกัด ร่วมกับทีมที่ปรึกษาด้านอัคคีภัยโรงพยาบาลราชวิถี ผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันอัคคีภัยที่มาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาล ในการระงับเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น การฝึกการใช้ถังดับเพลิง และการเรียนรู้ประเภทของถังดับเพลิงเพื่อให้สามารถใช้ถังดับเพลิงได้ถูกประเภทตามสถานการณ์ต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนสามารถใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิงขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2567

Read More
517302

โรงพยาบาลราชวิถีขอขอบคุณผู้บริจาคดวงตาและครอบครัว “โคกสันเทียะ” ที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา

นางสกาวรัตน์ สุรัตนากรเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ตัวเเทนผู้ประสานงานรับบริจาคดวงตาเเละหอผู้ป่วยอายุรกรรมชั้น 19B กล่าวขอบคุณพร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยให้แก่ครอบครัว “โคกสันเทียะ” ผู้ยินยอมบริจาคดวงตาให้ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตา โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมแสดงความขอบคุณ ณ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567   ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการอบรมพยาบาลผู้ประสานงานการรับบริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชวิถี (เดือนสิงหาคม 2566 ถึง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) มีผู้บริจาคดวงตาแล้ว จำนวน 82 ดวง ซึ่งสามารถช่วยผู้ป่วยของโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลอื่นๆ ที่รอรับดวงตาเพื่อใช้ในการผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาได้มากถึง 82 คนให้กลับมามองเห็นได้อีกครั้ง   —————————   โรงพยาบาลราชวิถีขอขอบคุณผู้บริจาคและครอบครัว “โคกสันเทียะ” ที่ร่วมสร้างกุศลที่ยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคดวงตาให้แก่ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ซึ่งถือเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นการสร้างประโยชน์อย่างสูงสุด และขอแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ ขอกุศลกรรมที่ได้กระทำในครั้งนี้ ดลบันดาลให้ผู้วายชนม์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ ครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะมีความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป   —————————   ท่านสามารถแสดงความจำนงบริจาคดวงตา ได้ที่ 1. พยาบาลประจำหอผู้ป่วย หรือ พยาบาลผู้ประสานงานการบริจาคดวงตา โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 0638051297 2. ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย โดยสามารถแสดงความจำนงผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ https://eyebankthai.redcross.or.th//   —————————   #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต #ศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย #บริจาคดวงตา

Read More
1

โรงพยาบาลราชวิถี โดย หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Hysteroscopy Workshop” สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ชั้นปีที่ ๒,๓ และแพทย์ผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผศ.(พิเศษ) นพ.สุเพ็ชร ทุ้ยแป หัวหน้ากลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Hysteroscopy Workshop” สำหรับแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ชั้นปีที่ ๒,๓ และแพทย์ผู้สนใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมี ผศ.(พิเศษ) พญ.อรัญญา ยันตพันธ์ หัวหน้าหน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.หเทิญ ถิ่นธารา ผู้เชี่ยวชาญการผ่าตัดทางนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้อง และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพญาไท ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดย หน่วยผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสร้างความเชื่อมั่นในการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก รวมทั้งลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำหัตถการดังกล่าว โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก (hysteroscopy workshop) สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ผู้สนใจจากภายนอก ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมจำนวน ๑ วัน มีการบรรยายและการฝึกหัตถการใช้เครื่องมือส่องกล้องจริงกับหุ่นจำลอง ซึ่งเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับก้าวหน้า

Read More
1-line_album_200267%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%9b%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2

โรงพยาบาลราชวิถี โดย คณะทำงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัย จัดโครงการสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace) กิจกรรม Happy Society สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2567

นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace) กิจกรรม Happy Society สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2567 โดยมี แพทย์หญิงกนกรัตน์ ตั้งศรีวงศ์ ประธานคณะทำงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัย (ESC : Energy Safety Champion) เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานกิจกรรมข้างตึกสอาด ศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ คณะทำงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและความปลอดภัย ได้วางแผนอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลอย่างเป็นขั้นตอน โดยพัฒนาให้ครอบคลุมทุกปัจจัย 3P+T ได้แก่ (1) People ด้านบุคลากร (2) Process ด้านกระบวนการ (3) Place อาคารสถานที่และเครื่องจักร + Technology รวมทั้ง จัดโครงการสร้างสุขในองค์กร (Happy Workplace) กิจกรรม Happy Society สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–23 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้ง นำผลงานที่ได้จากการทำกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาลมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการ เพื่อให้โรงพยาบาลราชวิถีมีการจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ Credit ภาพ : งานเวชนิทัศน์ โรงพยาบาลราชวิถี #โรงพยาบาลราชวิถี #ส่งต่อการให้เพื่อหลายชีวิต #สัปดาห์อนุรักษ์พลังงาน

Read More

Link

Accessibility