ประกาศเผยเพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) วงเงินงบประมาณ (*) ประกาศเผยแพร่ (*)
32 จ้างบำรุงรักษาโครงการจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยนอก รุ่น Binary MRIS 800,000 ดาวน์โหลด
31 จ้างบำรุงรักษาชุดเพิ่มศักยภาพ และประสิทธิภาพเครื่องเอกซเรย์หัวใจ ยี่ห้อ SIEMENS 1,841,640 ดาวน์โหลด
30 จ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจสวนหัวใจ รุ่น Allura Xper FD10 ยี่ห้อ ฟิลิปส์ 1,121,006.90 ดาวน์โหลด
29 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อผู้ป่วยด้วยอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,125,000 บาท ดาวน์โหลด
28 ประกวดราคาซื้อสายลวดนำสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ (PTCA Guide Wire) จำนวน 500 เส้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.- ดาวน์โหลด
27 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,400,000 บาท ดาวน์โหลด
26 จัดซื้อโครงการยาวัณโรค (TB) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17,387,483.12 ดาวน์โหลด
25 จัดซื้อโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ ARV จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 200,349,374.54 ดาวน์โหลด
24 จัดซื้อHemoCue HbA๑c ๐๑ Test Cartridge จำนวน ๕,๐๐๐ Pack โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 675,000.00 ดาวน์โหลด
23 จ้างที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรโรงพยาบาลราชวิถี 1500000 ดาวน์โหลด
22 จัดซื้อโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ ARV จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 825,852,641.15 ดาวน์โหลด
21 จัดซื้อโครงการวัคซีน (vaccine) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 709,067,074.60 ดาวน์โหลด
20 จัดซื้อโครงการสาย KT สำหรับผู้ป่วย CAPD จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8,875,000.00 ดาวน์โหลด
19 จัดซื้อBCG VACCINE 10 doses/vial จำนวน 110,000 Vial โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15,186,600.00 ดาวน์โหลด
18 จัดซื้อโครงการถุงยางป้องกันเอดส์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4,951,077.25 ดาวน์โหลด
17 จัดซื้อโครงการยากำพร้าและยาต้านพิษ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19,867,500.00 ดาวน์โหลด
16 จัดซื้อCLOPIDOGREL TABLETS 75 mg 10x10 's จำนวน 109,953 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22,608,535.86 ดาวน์โหลด
15 จัดซื้อโครงการยาบัญชี จ(๒) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 122,712,005.64 ดาวน์โหลด
14 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (BAS : Building Automation System) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15,000,000 บาท ดาวน์โหลด
13 จัดซื้อชุดรับสัญญาณภาพแบบดิจิตอล (Detector) สำหรับเครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลชนิดประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อ Hologic รุ่น Selenia Dimensions 1,400,000.- ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 52
Records 1001 to 1020 of 1027