การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
96 สอบราคาฟิล์เอกซเรย์ จำนวน 3 รายการ
ดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2549 8 ธ.ค. 2549 20 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
95 สอบราคาน้ำยาเจือจางเม็ดเลือด
ดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2549 8 ธ.ค. 2549 20 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
94 สอบราคาวัสดุการแพทย์
ดาวน์โหลด
8 ธ.ค. 2549 8 ธ.ค. 2549 21 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
93 สอบราคาน้ำยาคงสภาพเม็ดเลือดขาวและทำลายเม็ดเลือดแดง
ดาวน์โหลด
7 ธ.ค. 2549 7 ธ.ค. 2549 19 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
92 สอบราคาน้ำยาตรวจทางเคมีคลินิกทั่วไป
ดาวน์โหลด
7 ธ.ค. 2549 7 ธ.ค. 2549 19 ธ.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
91 สอบราคาเช่าบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณ Lease Line
ดาวน์โหลด
9 พ.ย. 2549 9 พ.ย. 2549 21 พ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
90 ประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดด้วยกล้องผ่านทางช่องท้อง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
1 พ.ย. 2549 9 พ.ย. 2549 9 พ.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
89 ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2549 7 พ.ย. 2549 13 พ.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
88 ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดจานคู่
ดาวน์โหลด
31 ต.ค. 2549 8 พ.ย. 2549 14 พ.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
87 สอบราคาซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2549 30 ต.ค. 2549 9 พ.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
86 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 6 รายการ
ดาวน์โหลด
20 ต.ค. 2549 1 พ.ย. 2549 1 พ.ย. 2549 ดาวน์โหลด
85 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( Multislice X - ray Computer ) โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2549 25 ต.ค. 2549 25 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
84 จ้างปรับปรุงหอพัก 4 ชั้น จำนวน 2 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2549 16 ต.ค. 2549 26 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
83 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) ยี่ห้อ Picker จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
9 ต.ค. 2549 9 ต.ค. 2549 19 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
82 วัสดุวิทยาศาสตร์ 11 รายการ
ดาวน์โหลด
9 ต.ค. 2549 9 ต.ค. 2549 19 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
81 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ
ดาวน์โหลด
10 ต.ค. 2549 10 ต.ค. 2549 20 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
80 ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง 47 รายการ เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
2 ต.ค. 2549 2 ต.ค. 2549 16 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด
79 สอบราคากล้อง VDO MINI DV จำนวน 3 ตัว
ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2549 5 ต.ค. 2549 17 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
78 สอบราคาซื้อชุดผ่าตัดภายนอกลูกตา จำนวน 3 ชุด
ดาวน์โหลด
2 ต.ค. 2549 2 ต.ค. 2549 12 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
77 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( Mulitslice X-ray Computer ) จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2549 5 ต.ค. 2549 5 ต.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 217
Records 4241 to 4260 of 4333