การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
5452 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ ENDOCRINOLOGY จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 796,000.00
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5451 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ Fertility และ Autoimmune Diabetes จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 677,000.00
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5450 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ยีนในกลุ่มทดสอบยีนแพ้ยา และ HLA-B27 จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,033,500.00
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5449 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติชนิดเลเซอร์ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 4,500,000.-
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5448 ประกวดราคาจ้างสอบเทียบและบำรุงรักษาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ จำนวน 21 รายการ 5,000,000.-
ดาวน์โหลด
20 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2567 1 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5446 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2,343,930.00
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5445 ประกวดราคาซื้อเครื่องส่องตรวจกล่องเสียงและการสั่นของสายเสียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 6,200,000.-
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2567 1 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5444 ประกวดราคาซื้อเครื่องเพิ่มและวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมแบบดิจิตัลพีซีอาร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 8,025,000.-
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567 28 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5443 ประกวดราคาซื้อวัสดุจี้ตัดเส้นเลือดด้วยคลื่นความถี่สูงสำหรับการผ่าตัด ผ่านกล้อง และแบบเปิดช่องท้องชนิดไร้สายปลายปากโค้ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,696,400.00
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2567 29 มี.ค. 2567 23 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5442 ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความยาวลูกตาและคำนวณเลนส์แก้วตาเทียมโดยใช้แสง โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,900,000.-
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2567 21 มี.ค. 2567 22 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5441 ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดสายส่องตรวจขนาดเล็ก โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,800,000.-
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2567 26 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5440 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ประเภทไหมเย็บแผล Polypropylene (Mono – nonabsorbable – Synthetic) จำนวน 23 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9,461,121.90
ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2567 1 เม.ย. 2567 23 เม.ย. 2567 ดาวน์โหลด
5439 ประกวดราคาซื้อตู้อบเด็กพร้อมปรับเปลี่ยนให้เป็นเครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมชุดชั่งน้ำหนัก โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,200,000.-
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567 21 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5438 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 4 หัวตรวจ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5,000,000.-
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567 21 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5437 ประกวดราคาซื้อกระดาษห่อเครื่องมือแพทย์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,000,000.00 บาท
ดาวน์โหลด
14 มี.ค. 2567 25 มี.ค. 2567 27 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5436 ประกวดราคาจ้างเหมาอาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ ผู้ป่วยพิเศษ (ไทย) ของโรงพยาบาลราชวิถี 2 (รังสิต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,560,000.-
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2567 19 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5435 ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์และวัดการหดรัดตัวของมดลูก จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 800,000.-
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2567 21 มี.ค. 2567 22 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด
5434 ประกวดราคาซื้อเครื่องจี้เลเซอร์และตัดก้อนเนื้อที่ปอดและหลอดลมด้วยเลเซอร์ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,477,500.-
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567 21 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5433 ประกวดราคาซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดใช้แบตเตอรี่ โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,000,000.-
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2567 19 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5432 ประกวดราคาซื้อตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อนแบบตั้งโต๊ะ (Benchtop Incubator) โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1,300,000.-
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2567 19 มี.ค. 2567 20 มี.ค. 2567 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 217
Records 41 to 60 of 4331