การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
321 ประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อไฮโดรเจนเพอร์อ๊อกไซด์พลาสม่า (Sterrad Steritzation System)
ดาวน์โหลด
7 ก.พ. 2551 15 ก.พ. 2551 15 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
320 ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังการจู่โจมแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (IPS,Intrusion Protection System)
ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2551 19 ก.พ. 2551 19 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
318 สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตและความอิ่มตัวของออกซิเจน จำนวน 3 เครื่อง
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2551 1 ก.พ. 2551 11 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
317 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยพยุงลำตัวผู้ป่วยขณะฝึกการเคลื่อนไหว/เดินด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2551 1 ก.พ. 2551 13 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
316 สอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและระบบไหลเวียน จำนวน 2 เครื่อง
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2551 1 ก.พ. 2551 12 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
315 สอบราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2551 1 ก.พ. 2551 12 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
314 สอบราคาซื้อกล้องส่องขยายดูปากมดลูก (Colposcope) พร้อมสัญญาณถ่ายทอด จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
15 ก.พ. 2551 15 ก.พ. 2551 26 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
313 สอบราคาซื้อเครื่อง Interference พร้อมเครื่องพ่วงขั้วสูญญากาศครบชุด จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2551 1 ก.พ. 2551 13 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
312 ประกวดราคาซื้อยา Recombinant Human Erythropoietin (Epoetin alfe) injection ขนาด 4,000 unit
ดาวน์โหลด
6 ก.พ. 2551 14 ก.พ. 2551 14 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
311 ประกวดราคาซื้อยา Synthetic Salmon Calcitonin nasal spray 200 IU ขนาด 1 ขวด จำนวน 3,500 ขวด
ดาวน์โหลด
5 ก.พ. 2551 13 ก.พ. 2551 13 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
310 ประกวดราคาซื้อ Carbondioxide Laser
ดาวน์โหลด
1 ก.พ. 2551 11 ก.พ. 2551 11 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
309 ประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ส่องตรวจโพรงมดลูกแบบโค้งงอได้พร้อมโคมไฟส่องตรวจ และเตียงแบบปรับระดับ
ดาวน์โหลด
31 ม.ค. 2551 8 ก.พ. 2551 8 ก.พ. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
308 สอบราคาซื้อชุดเครื่องมือช่วยถ่างแผลสำหรับการผ่าตัด จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
18 ม.ค. 2551 18 ม.ค. 2551 29 ม.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
307 ประกวดราคาซื้อเครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart Lung Machine) จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
14 ม.ค. 2551 17 ม.ค. 2551 22 ม.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
306 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ดาวน์โหลด
9 ม.ค. 2551 9 ม.ค. 2551 21 ม.ค. 2551 ดาวน์โหลด
305 ประกวดราคาซื้อเครื่องเร่งอนุภาคพลังงานโฟตอนMultileafพร้อมชุดสำหรับทำทเคนิคการฉายรังสีแบบIMRTและIGRT
ดาวน์โหลด
26 ธ.ค. 2550 7 ม.ค. 2551 7 ม.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
304 สอบราคาซื้อเครื่องตรวจการวัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด จำนวน 2 เครื่อง
ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2550 18 ธ.ค. 2550 28 ธ.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
303 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2550 17 ธ.ค. 2550 27 ธ.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
301 สอบราคาซื้อสายวัดContinuous Cardiac Output และContinuous arterial pressure จำนวน 100 ชุด
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2550 17 ธ.ค. 2550 27 ธ.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
300 สอบราคาซื้อชุดอุปกรณ์เปลี่ยนแปลงแรงดันให้เป็นสัญญาณแรงดันเลือดในห้องหัวใจ,ปอดและเอออร์ต้าจำนวน500ชุด
ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2550 17 ธ.ค. 2550 27 ธ.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 217
Records 4021 to 4040 of 4333