การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
58 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
5 ก.ย. 2549 5 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
57 ประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ ปีงบประมาร 2550 จำนวน 6 หมวด
ดาวน์โหลด
6 ก.ย. 2549 15 ก.ย. 2549 19 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
56 สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
ดาวน์โหลด
4 ก.ย. 2549 4 ก.ย. 2549 14 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
55 ประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่ว ( Urinary calculi ) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
6 ก.ย. 2549 14 ก.ย. 2549 14 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
54 จ้างเหมาหน่วยงานเอกชนทำความสะอาดพื้นที่โรงพยาบาลราชวิถี
ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2549 11 ก.ย. 2549 11 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
53 สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฆ่าเชื้อ STERRAD แบบแพททินัม
ดาวน์โหลด
1 ก.ย. 2549 1 ก.ย. 2549 12 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
52 สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยประเภทพิเศษ ตึกยาเสพติด
ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2549 29 ส.ค. 2549 12 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
51 สอบราคาซื้อยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2549 28 ส.ค. 2549 7 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
50 สอบราคาซื้อชุดโต๊ะตรวจหู คอ จมูก จำนวน 2 ชุด
ดาวน์โหลด
28 ส.ค. 2549 28 ส.ค. 2549 7 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
49 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 40 รายการ
ดาวน์โหลด
29 ส.ค. 2549 29 ส.ค. 2549 12 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
48 สอบราคาจ้าง จำหน่ายเศษอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2550
ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2549 30 ส.ค. 2549 31 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด
47 สอบราคาซื้อรถยนตร์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ( ดีเซล )
ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2549 18 ส.ค. 2549 30 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด
46 สอบราคาซื้อฟิล์มเอกซเรย์ (Green Sensitive) จำนวน 4 รายการ
ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2549 18 ส.ค. 2549 29 ก.ย. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
45 สอบราคาซื้อ Hemoconcentrator
ดาวน์โหลด
18 ส.ค. 2549 18 ส.ค. 2549 29 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
44 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Elscint รุ่น EXCEL 2400 ELECT S/N 913054
ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2549 11 ส.ค. 2549 22 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด
43 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยพิเศษเดี่ยวชั้น 6 และชั้น 7
ดาวน์โหลด
16 ส.ค. 2549 25 ส.ค. 2549 25 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
42 บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณ Leased Line
ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2549 11 ส.ค. 2549 22 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
41 สอบราคาซื้อ น้ำยาวิเคราะห์ความเป็นกรด ด่าง แก็ส และสารอิเลคโทรไลท์
ดาวน์โหลด
11 ส.ค. 2549 11 ส.ค. 2549 23 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
40 สอบราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ ลิ้นหัวใจเทียมชนิดจาน 2 แผ่น
ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2549 10 ส.ค. 2549 22 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
39 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจทางเคมีคลีนิก
ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2549 10 ส.ค. 2549 22 ส.ค. 2549 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 203
Records 4001 to 4020 of 4055