การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
257 สอบราคาจ้างติดตั้งระบบสายอากาศทีวีรวม
ดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2550 24 ต.ค. 2550 7 พ.ย. 2550 ดาวน์โหลด
256 สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 77 รายการ
ดาวน์โหลด
22 ต.ค. 2550 22 ต.ค. 2550 5 พ.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
255 สอบราคาซื้อเครื่องจ่ายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าช่องท้องในการทำผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช
ดาวน์โหลด
22 ต.ค. 2550 22 ต.ค. 2550 1 พ.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
254 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-ARM) จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
24 ต.ค. 2550 2 พ.ย. 2550 2 พ.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
253 สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจคัดกรองหาสารก่อมะเร็งทั่วไปในเลือด จำนวน 2 รายการ
ดาวน์โหลด
22 ต.ค. 2550 22 ต.ค. 2550 2 พ.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
252 จ้างปรับปปรุงชั้น 2 ตึกเจริญ พูลวรลักษณ์
ดาวน์โหลด
19 ต.ค. 2550 19 ต.ค. 2550 1 พ.ย. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
251 สอบราคาสายสวนหัวใจเพื่อการรักษาหลอดเลือดหัวใจตีบชนิดขดลวด จำนวน 100 สาย
ดาวน์โหลด
17 ต.ค. 2550 17 ต.ค. 2550 29 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
250 ประกวดราคาซื้อHuman Albumin 20% Injection 50 ml. จำนวน 7,500 ขวด
ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2550 26 ต.ค. 2550 26 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
249 สอบราคาน้ำยาตรวจทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสมในเลือด จำนวน 11 รายการ
ดาวน์โหลด
16 ต.ค. 2550 16 ต.ค. 2550 26 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
248 สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 47 รายการ
ดาวน์โหลด
9 ต.ค. 2550 9 ต.ค. 2550 25 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
247 สอบราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 40 รายการ
ดาวน์โหลด
9 ต.ค. 2550 9 ต.ค. 2550 25 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
246 สอบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
ดาวน์โหลด
5 ต.ค. 2550 5 ต.ค. 2550 16 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
245 ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ประเภทกระบอกฉีดยา (Syringe) จำนวน 5 รายการ
ดาวน์โหลด
4 ต.ค. 2550 24 ต.ค. 2550 24 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด
244 ประกวดราคาซื้อชุดให้น้ำเกลือ จำนวน 3 รายการ
ดาวน์โหลด
27 ก.ย. 2550 17 ต.ค. 2550 17 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด
243 ประกวดราคาโครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 150 ชุด
ดาวน์โหลด
28 ก.ย. 2550 8 ต.ค. 2550 8 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด
242 ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ประเภทไหมเย็บแผลผ่าตัด จำนวน 5 กลุ่ม
ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2550 30 ต.ค. 2550 30 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด
241 ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดห้องเดียวแบบถาวร จำนวน 50 เครื่อง
ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2550 3 ต.ค. 2550 3 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
240 สอบราคาซื้อเครื่อง Refrigerated centrifuge จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
1 ต.ค. 2550 1 ต.ค. 2550 11 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
239 ประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบซีอาร์ม (C-ARM) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
25 ก.ย. 2550 3 ต.ค. 2550 3 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
238 ประกวดราคาซื้อถุงมือผ่าตัดชนิดปราศจากเชื้อ จำนวน 14,000 กล่อง
ดาวน์โหลด
21 ก.ย. 2550 11 ต.ค. 2550 11 ต.ค. 2550 ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 213
Records 4001 to 4020 of 4252