การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   แสดงรายการทั้งหมด  
Exact phrase  All words  Any word
ลำดับที่ รายการ (*) ราคากลาง (บาท) วันซื้อแบบ ยื่นเอกสาร เปิดซอง เปิดตลาด เอกสาร (*) ผลการดำเนินการ (*)
362 ประกวดราคาซื้อเครื่องตัดน้ำวุ้นตาและ endolaser ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทรอนิกส์
ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2551 6 พ.ค. 2551 6 พ.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
361 สอบราคาซื้อเครื่องนึ่งด้วยไอน้ำแบบคาสเซ็ท จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
6 พ.ค. 2551 6 พ.ค. 2551 16 พ.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
360 สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ 4 ตา (Light Microscope) จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
2 พ.ค. 2551 2 พ.ค. 2551 15 พ.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
359 สอบราคาซื้อเครื่อง Platelet Aggregometer จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
2 พ.ค. 2551 2 พ.ค. 2551 15 พ.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
358 สอบราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 กระบอกตา จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2551 28 เม.ย. 2551 8 พ.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
356 สอบราคาซื้อเครื่องสอบเทียบเครื่องช่วยหายใจ (Ventilator Tester) จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2551 25 เม.ย. 2551 7 พ.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
355 สอบราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2551 25 เม.ย. 2551 7 พ.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
354 ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยาไวรัสตับอักเสบและเอดส์ จำนวน 10 รายการ
ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2551 30 เม.ย. 2551 30 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
353 ประกวดราคาซื้อท่อถ่างขยายท่อทางเดินอาหาร จำนวน 3 รายการ
ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2551 25 เม.ย. 2551 25 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
352 สอบราคาซื้อกล้องส่องตรวจกระเพะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ปรับกำลังขยายได้ จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2551 10 เม.ย. 2551 24 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
351 สอบราคาซื้อเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดิทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2551 10 เม.ย. 2551 24 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
350 สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอดไฟซีนอน 300 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2551 10 เม.ย. 2551 24 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
349 สอบราคาซื้อจอแสดงภาพวิดิทัศน์แบบ LCD High definition จำนวน 1 เครื่อง
ดาวน์โหลด
10 เม.ย. 2551 10 เม.ย. 2551 24 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
348 สอบราคาจ้างส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ จำนวน 32 รายการ
ดาวน์โหลด
26 มี.ค. 2551 26 มี.ค. 2551 11 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
347 ชุดข้อเข่าเทียม จำนวน 6 รายการ
ดาวน์โหลด
21 มี.ค. 2551 31 มี.ค. 2551 31 มี.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
346 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดทางกล้องอัจฉริยะ(Intellgent OR)
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2551 1 เม.ย. 2551 1 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
345 สอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกการใส่ท่อหายใจ จำนวน 3 ชุด
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2551 19 มี.ค. 2551 1 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
344 สอบราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน : BLS Manikin จำนวน 4 ชุด
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2551 19 มี.ค. 2551 1 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
343 สอบราคาซื้อหุ่นฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นสูง : ACLS Manikin จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
19 มี.ค. 2551 19 มี.ค. 2551 1 เม.ย. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
342 สอบราคาซื้อเครื่องผ่าตัดต้อกระจกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ในแนวหมุน จำนวน 1 ชุด
ดาวน์โหลด
18 มี.ค. 2551 18 มี.ค. 2551 28 มี.ค. 2551 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Page  First Previous Next Last  of 217
Records 3981 to 4000 of 4333