หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.005 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสรร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19 ตำแหน่ง [ข่าวสมัครงานอบรม]  29 พฤษภาคม 2558
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียมด้วยกลุ่มช่วยเหลือตนเอง [ข่าวประชาสัมพันธ์]  22 พฤษภาคม 2558
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 [ข่าวประชาสัมพันธ์]  20 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข [ข่าวสมัครงานอบรม]  20 พฤษภาคม 2558
สัปดาห์รณรงค์โรงพยาบาลราชวิถีปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ [ข่าวประชาสัมพันธ์]  20 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 [ข่าวสมัครงานอบรม]  15 พฤษภาคม 2558
การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00-16.00 น. [ข่าวสมัครงานอบรม]  11 พฤษภาคม 2558
กำหนดแนวทางในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน รพ.ราชวิถี [ข่าวประชาสัมพันธ์]  7 พฤษภาคม 2558
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง ส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียมด้วยกลุ่มช่วยเหลือตนเอง 22 พฤษภาคม 2558
รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559 20 พฤษภาคม 2558
สัปดาห์รณรงค์โรงพยาบาลราชวิถีปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ 20 พฤษภาคม 2558
กำหนดแนวทางในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน รพ.ราชวิถี 7 พฤษภาคม 2558
ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2558 30 เมษายน 2558
เตือนภัย !! CryptoLocker มัลแวร์เรียกค่าไถ่ กำลังแพร่ระบาด 7 พฤษภาคม 2558
จดหมายข่าวรัฐบาล เพื่อประชาชน 1 พฤษภาคม 2558
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก วงรอบที่ 2/2557 (วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2557) 24 เมษายน 2558
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดคลิกที่นี่    
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
1 มกราคม 2513
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกสรร พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 19 ตำแหน่ง 29 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสอบสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 20 พฤษภาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2558 15 พฤษภาคม 2558
การช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตสุขภาพจิต วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 8.00-16.00 น. 11 พฤษภาคม 2558
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาศัลยศาสตร์ยูโร กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ 7 พฤษภาคม 2558
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป 30 เมษายน 2558
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียมและแผลเรื้อรัง 28 เมษายน 2558
ของดจัดการอบรมหลักสูตรอบรมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร Digestive Endoscopy Nurse 2558 14 ตุลาคม 2557

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved