หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.005 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศเลื่อนวันที่สัมภาษณ์กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒๒, ๑๔๒๕ [ข่าวสมัครงานอบรม]  23 มิถุนายน 2559
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2560 [ข่าวสมัครงานอบรม]  22 มิถุนายน 2559
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2560 [ข่าวสมัครงานอบรม]  21 มิถุนายน 2559
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย [ข่าวสมัครงานอบรม]  21 มิถุนายน 2559
ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง [ข่าวสมัครงานอบรม]  20 มิถุนายน 2559
เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลต่างแดน [ข่าวประชาสัมพันธ์]  15 มิถุนายน 2559
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรติ [ข่าวประชาสัมพันธ์]  15 มิถุนายน 2559
ทำดีมีคนชม [ข่าวประชาสัมพันธ์]  15 มิถุนายน 2559
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลต่างแดน 15 มิถุนายน 2559
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลเชิดชูเกียรติ 15 มิถุนายน 2559
ทำดีมีคนชม 15 มิถุนายน 2559
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งศรีษะและลำคอ (หลักสูตร 10 วัน) 10 มิถุนายน 2559
Precongress Workshops 2 มิถุนายน 2559
เลิศทางวิชาการ ก้าวไกลต่างแดน 2 มิถุนายน 2559
ประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ 24 พฤษภาคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ และ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช 21 ธันวาคม 2558
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดคลิกที่นี่    
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
1 มกราคม 2513
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศเลื่อนวันที่สัมภาษณ์กลั่นกรองผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ ด้านบริการทางวิชาการ ตำแหน่งเลขที่ ๑๔๒๒, ๑๔๒๕ 23 มิถุนายน 2559
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ตกแต่ง ประจำปีการศึกษา 2560 22 มิถุนายน 2559
เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ยูโร โรงพยาบาลราชวิถี ปีการศึกษา 2560 21 มิถุนายน 2559
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 21 มิถุนายน 2559
ประกาศ ขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 20 มิถุนายน 2559
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2559 15 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป 14 มิถุนายน 2559

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved