หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.005 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
Save Energy [ข่าวประชาสัมพันธ์]  6 มีนาคม 2558
โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรม รวมพลัง ระวัง ต้อหิน (World Glaucoma Day) [ข่าวประชาสัมพันธ์]  6 มีนาคม 2558
รพ.ราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมถ่ายทอดนวัตกรรมการผ่าตัดทางสายสวนด้วยระบบไฮบริดและการใช้เทคโนโลยี ในการผ่าตัดที่ทันสมัยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ [ข่าวประชาสัมพันธ์]  6 มีนาคม 2558
งานธนาคารเลือด รพ.ราชวิถี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด [ข่าวประชาสัมพันธ์]  6 มีนาคม 2558
ไขข้อข้องใจ ชุดนี้สีอะไร โดย ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย [ข่าวประชาสัมพันธ์]  6 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [ข่าวสมัครงานอบรม]  6 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลฯ [ข่าวสมัครงานอบรม]  6 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น [ข่าวประชาสัมพันธ์]  3 มีนาคม 2558
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
Save Energy 6 มีนาคม 2558
โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรม รวมพลัง ระวัง ต้อหิน (World Glaucoma Day) 6 มีนาคม 2558
รพ.ราชวิถี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ร่วมถ่ายทอดนวัตกรรมการผ่าตัดทางสายสวนด้วยระบบไฮบริดและการใช้เทคโนโลยี ในการผ่าตัดที่ทันสมัยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติ 6 มีนาคม 2558
งานธนาคารเลือด รพ.ราชวิถี ได้ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ที่ บริษัท ไลออน (ประเทศไทย) จำกัด 6 มีนาคม 2558
ไขข้อข้องใจ ชุดนี้สีอะไร โดย ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย 6 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 3 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 15 ตำแหน่ง 27 กุมภาพันธ์ 2558
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล (โดยการสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 25 กุมภาพันธ์ 2558
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดคลิกที่นี่    
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
1 มกราคม 2513
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6 มีนาคม 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อเข้าอบรม หลักสูตรการพยาบาลฯ 6 มีนาคม 2558
รับสมัครข้าราชการเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขาเวชกรรมทั่วไป 23 กุมภาพันธ์ 2558
ของดจัดการอบรมหลักสูตรอบรมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร Digestive Endoscopy Nurse 2558 14 ตุลาคม 2557

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved