หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.005 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รับสมัครเภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก (เดือนเมษายน 2558) [ข่าวประชาสัมพันธ์]  28 เมษายน 2558
โครงการ Basic Diagnostic and Therapeutic Endoscopy สำหรับแพทย์ทั่วประเทศ หลักสูตร 1 เดือน ปีการศึกษา 2558 [ข่าวประชาสัมพันธ์]  28 เมษายน 2558
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียมและแผลเรื้อรัง [ข่าวสมัครงานอบรม]  28 เมษายน 2558
ประชุมวิชาการประจำปีชมรมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารไทย [ข่าวประชาสัมพันธ์]  1 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 7 ตำแหน่ง และแจ้งวัน เวลา และสถานที่ [ข่าวประชาสัมพันธ์]  24 เมษายน 2558
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เรื่องการบริหารยาเสี่ยงสูง [ข่าวประชาสัมพันธ์]  24 เมษายน 2558
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก วงรอบที่ 2/2557 (วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2557) [ข่าวประชาสัมพันธ์]  24 เมษายน 2558
ครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลราชวิถี [ข่าวประชาสัมพันธ์]  24 เมษายน 2558
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รับสมัครเภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก (เดือนเมษายน 2558) 28 เมษายน 2558
โครงการ Basic Diagnostic and Therapeutic Endoscopy สำหรับแพทย์ทั่วประเทศ หลักสูตร 1 เดือน ปีการศึกษา 2558 28 เมษายน 2558
ประชุมวิชาการประจำปีชมรมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารไทย 1 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการกลั่นกรองให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 7 ตำแหน่ง และแจ้งวัน เวลา และสถานที่ 24 เมษายน 2558
การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เรื่องการบริหารยาเสี่ยงสูง 24 เมษายน 2558
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และทรงคุณวุฒิ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก วงรอบที่ 2/2557 (วันที่ 1 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2557) 24 เมษายน 2558
ครบรอบ 64 ปี โรงพยาบาลราชวิถี 24 เมษายน 2558
สืบสานวัฒนธรรมไทย สานใยรัก ๖๔ ปี โรงพยาบาลราชวิถี 23 เมษายน 2558
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดคลิกที่นี่    
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
1 มกราคม 2513
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดทวารเทียมและแผลเรื้อรัง 28 เมษายน 2558
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 8 เมษายน 2558
โครงการอบรมวัยรุ่น เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ 9 เมษายน 2558
การประชุมวิชาการโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานวิสัญญีพยาบาลประจาปี 2558 9 เมษายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต ปีการศึกษา 2558 30 มีนาคม 2558
ของดจัดการอบรมหลักสูตรอบรมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร Digestive Endoscopy Nurse 2558 14 ตุลาคม 2557

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved