หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.005 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี [ข่าวประชาสัมพันธ์]  29 มิถุนายน 2558
แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรค MERS-CoV [ข่าวประชาสัมพันธ์]  29 มิถุนายน 2558
งานศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม [ข่าวสมัครงานอบรม]  23 มิถุนายน 2558
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 [ข่าวสมัครงานอบรม]  23 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) [ข่าวประชาสัมพันธ์]  19 มิถุนายน 2558
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีหรือสาขาคอมพิวเตอร์ [ข่าวสมัครงานอบรม]  18 มิถุนายน 2558
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 [ข่าวสมัครงานอบรม]  18 มิถุนายน 2558
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีหรือสาขาคอมพิวเตอร์ [ข่าวสมัครงานอบรม]  16 มิถุนายน 2558
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถี โรงพยาบาลราชวิถี 29 มิถุนายน 2558
แนวทางการวินิจฉัย ดูแลรักษาผู้ป่วยโรค MERS-CoV 29 มิถุนายน 2558
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2012 (MERS-CoV) 19 มิถุนายน 2558
ประชุมวิชาการ Common Musculoskeletal Disorders in Family Practice กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลราชวิถี 10 มิถุนายน 2558
จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ด้านการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระดูกและเนื้อเยื่อ 10 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2558 9 มิถุนายน 2558
แนะนำวิธีการเข้าใช้อินเตอร์เน็ตโรงพยาบาลราชวิถี 5 มิถุนายน 2558
แบบฟอร์มกาาขอรับบริการการขอใช้อินเตอร์เน็ต 12 พฤษภาคม 2558
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดคลิกที่นี่    
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
1 มกราคม 2513
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
งานศัลยศาสตร์ทั่วไป กลุ่มงานศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจสมัครเข้าร่วม 23 มิถุนายน 2558
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559 23 มิถุนายน 2558
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีหรือสาขาคอมพิวเตอร์ 18 มิถุนายน 2558
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 8-9 สิงหาคม 2558 18 มิถุนายน 2558
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีหรือสาขาคอมพิวเตอร์ 16 มิถุนายน 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2558 16 มิถุนายน 2558
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี วันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2558 15 มิถุนายน 2558
เปิดรับสมัครเภสัชกร และเจ้าหน้าที่ห้องยา 11 มิถุนายน 2558

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved