หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.010 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล [ข่าวสมัครงานอบรม]  21 สิงหาคม 2557
เสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติ [ข่าวประชาสัมพันธ์]  19 สิงหาคม 2557
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานธุรการ รพ.ราชวิถี [ข่าวประชาสัมพันธ์]  19 สิงหาคม 2557
ประชุมวิชาการเรื่อง ?The First REG ? Rajavithi Gynecological Endoscopy Congress : Let?s make the difference? [ข่าวประชาสัมพันธ์]  19 สิงหาคม 2557
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ข้อบังคับกรมการแพทย์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการแพทย์ ค่านิยมสร้างสรรค์และค่านิยมของกรมการแพทย์ [ข่าวประชาสัมพันธ์]  13 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (10 วัน) ระหว่าง ๑๘-๒๙ สิงหาคม ๕๗ [ข่าวประชาสัมพันธ์]  7 สิงหาคม 2557
รับสมัครงาน ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชวิถี [ข่าวสมัครงานอบรม]  4 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ ทักษะ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่1 [ข่าวสมัครงานอบรม]  25 กรกฎาคม 2557
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
เสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการนานาชาติ 19 สิงหาคม 2557
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบงานธุรการ รพ.ราชวิถี 19 สิงหาคม 2557
ประชุมวิชาการเรื่อง ?The First REG ? Rajavithi Gynecological Endoscopy Congress : Let?s make the difference? 19 สิงหาคม 2557
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ข้อบังคับกรมการแพทย์ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการแพทย์ ค่านิยมสร้างสรรค์และค่านิยมของกรมการแพทย์ 13 สิงหาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตร การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (10 วัน) ระหว่าง ๑๘-๒๙ สิงหาคม ๕๗ 7 สิงหาคม 2557
ด่วน !!! รับสมัครพยาบาลวิชาชีพเข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้น สาขาการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (๑o วัน) 21 กรกฎาคม 2557
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และชำนาญงาน และประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น และดีมาก วงรอบที่ 1/2557 (วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 31 16 กรกฎาคม 2557
รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 2558 8 กรกฎาคม 2557
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดคลิกที่นี่    
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
วารสารสุขภาพและแผ่นพับใหม่ (งาน HPH) 3 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่นพับสุขศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2557

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved