หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.004 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ข่าวสมัครงานอบรม]  23 ตุลาคม 2557
ร่วมทดสอบ ใช้บริการฐานข้อมูลทางการแพทย์ และคู่มือวิธีการใช้ได้ที่นี่!! [ข่าวประชาสัมพันธ์]  22 ตุลาคม 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ข่าวสมัครงานอบรม]  21 ตุลาคม 2557
ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด รุ่นที่ 16 ปี 2558 [ข่าวประชาสัมพันธ์]  18 ตุลาคม 2557
รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ [ข่าวสมัครงานอบรม]  16 ตุลาคม 2557
รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ [ข่าวสมัครงานอบรม]  16 ตุลาคม 2557
รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ [ข่าวสมัครงานอบรม]  16 ตุลาคม 2557
ของดจัดการอบรมหลักสูตรอบรมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร Digestive Endoscopy Nurse 2558 [ข่าวสมัครงานอบรม]  14 ตุลาคม 2557
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ร่วมทดสอบ ใช้บริการฐานข้อมูลทางการแพทย์ และคู่มือวิธีการใช้ได้ที่นี่!! 22 ตุลาคม 2557
ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด รุ่นที่ 16 ปี 2558 18 ตุลาคม 2557
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ E-mail รพ.ได้ที่นี่ 6 ตุลาคม 2557
ภาพบรรยากาศ พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิสัญญีพยาบาล รุ่นที่ ๕๘ ประจำปี ๒๕๕๗ 3 ตุลาคม 2557
ภาพบรรยากาศงานสืบสานวัฒนธรรมไทย ร้อยดวงใจ สานใยรัก แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 3 ตุลาคม 2557
ประมวลภาพ อบรมให้ความรู้ เรื่องโรคติดต่อเชื้อไวรัส EBOLA แก่บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ รพ.ราชวิถี 3 ตุลาคม 2557
ภาพบรรยากาศ โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงาน กลุ่มภารกิจอำนวยการ 3 ตุลาคม 2557
รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องยา งานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชวิถี 1 ตุลาคม 2557
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดคลิกที่นี่    
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
วารสารสุขภาพและแผ่นพับใหม่ (งาน HPH) 3 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่นพับสุขศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2557
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 23 ตุลาคม 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 ตุลาคม 2557
รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ 16 ตุลาคม 2557
รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เภสัชกรชำนาญการพิเศษ 16 ตุลาคม 2557
รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองเพื่อตั้งให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 16 ตุลาคม 2557
ของดจัดการอบรมหลักสูตรอบรมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร Digestive Endoscopy Nurse 2558 14 ตุลาคม 2557
รับสมัครเภสัชกร งานห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชวิถี 30 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครงานห้องยาผู้ป่วยใน 29 กันยายน 2557

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved