หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.004 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศรับสมัครงานห้องยาผู้ป่วยใน [ข่าวสมัครงานอบรม]  29 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด รุ่นที่ 16 ปี 2558 [ข่าวประชาสัมพันธ์]  29 กันยายน 2557
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. [ข่าวสมัครงานอบรม]  22 กันยายน 2557
ภาพบรรยากาศ Endoscopic Thyroidectomy Workshop ครั้งที่ 6 asean 16-17 September 20014 [ข่าวประชาสัมพันธ์]  22 กันยายน 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล(โดยการสัมภาษณ์) [ข่าวสมัครงานอบรม]  18 กันยายน 2557
ประกาศกรมการแพทย์ เร์๋อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, ผู้ช่วยนักวิจัย,นักจัดการงานทั่วไป, นักวิเทศสัมพันธ์, นักวิชาการสาธารณสุข, นิติกร และนักท [ข่าวประชาสัมพันธ์]  16 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วม ฎีกากฐินสามัคคีและผ้าป่าบำรุงการศึกาา โรงพยาบาลราชวิถี [ข่าวประชาสัมพันธ์]  15 กันยายน 2557
นพ.อุดม เชาวรินทร์ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการแพทย์ ด้านการผ่าตัดทางกล้องสาขาออร์โธปิดิกส์ กับ Wooridul Hospital ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี [ข่าวประชาสัมพันธ์]  15 กันยายน 2557
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด รุ่นที่ 16 ปี 2558 29 กันยายน 2557
ภาพบรรยากาศ Endoscopic Thyroidectomy Workshop ครั้งที่ 6 asean 16-17 September 20014 22 กันยายน 2557
ประกาศกรมการแพทย์ เร์๋อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี, นักวิชาการพัสดุ, ผู้ช่วยนักวิจัย,นักจัดการงานทั่วไป, นักวิเทศสัมพันธ์, นักวิชาการสาธารณสุข, นิติกร และนักท 16 กันยายน 2557
ขอเชิญร่วม ฎีกากฐินสามัคคีและผ้าป่าบำรุงการศึกาา โรงพยาบาลราชวิถี 15 กันยายน 2557
นพ.อุดม เชาวรินทร์ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการแพทย์ ด้านการผ่าตัดทางกล้องสาขาออร์โธปิดิกส์ กับ Wooridul Hospital ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี 15 กันยายน 2557
กรมการแพทย์ประชุมซักซ้อม พร้อมเฝ้าระวัง และรับมืออีโบลา 15 กันยายน 2557
รพ.ราชวิถี ขอขอบคุณ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด ที่ได้มอบเงินบริจาคให้กับมูลนิธิ รพ.ราชวิถี 15 กันยายน 2557
กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการฆ่าตัวตายแก่บุคลากรสาธารณสุขและประชาชนทั่วไป ในหัวข้อ ?การป้องกันการฆ่าตัวตายในผู้มีความเสี่ยง? 15 กันยายน 2557
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดคลิกที่นี่    
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
วารสารสุขภาพและแผ่นพับใหม่ (งาน HPH) 3 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่นพับสุขศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2557
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศรับสมัครงานห้องยาผู้ป่วยใน 29 กันยายน 2557
รับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ธุรการ วุฒิ ปวส. 22 กันยายน 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านสมรรถนะของบุคคล(โดยการสัมภาษณ์) 18 กันยายน 2557
แจ้งประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน (งานศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก)‏ 10 กันยายน 2557
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับราชการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 23 ตำแหน่ง 5 กันยายน 2557
ประกาศ รับสมัครหลักสูตรการฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาผ่าตัดส่องกล้องศัลยศาสตร์ทั่วไป (Clinical Fellowship Training Program in Minimally Invasive Surgery) 3 กันยายน 2557
ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป 2558 2 กันยายน 2557

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved