หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.010 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชทั่วไป [ข่าวสมัครงานอบรม]  15 ธันวาคม 2557
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป [ข่าวสมัครงานอบรม]  15 ธันวาคม 2557
รับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลราชวิถี [ข่าวสมัครงานอบรม]  3 ธันวาคม 2557
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2558 การบริการสาธารณสุขยุคใหม่ (Health Service in New Era) [ข่าวประชาสัมพันธ์]  1 ธันวาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด รุ่นที่ 16/2558 [ข่าวประชาสัมพันธ์]  11 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี [ข่าวประชาสัมพันธ์]  10 พฤศจิกายน 2557
บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS Limited Edition ?รุ่นรักษ์ราชวิถี? [ข่าวประชาสัมพันธ์]  4 พฤศจิกายน 2557
รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ฯ [ข่าวประชาสัมพันธ์]  30 ตุลาคม 2557
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2558 การบริการสาธารณสุขยุคใหม่ (Health Service in New Era) 1 ธันวาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมพยาบาลเฉพาะทางห้องผ่าตัด รุ่นที่ 16/2558 11 พฤศจิกายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ผ่าน สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา รพ.ราชวิถี 10 พฤศจิกายน 2557
บัตรโดยสารรถไฟฟ้า BTS Limited Edition ?รุ่นรักษ์ราชวิถี? 4 พฤศจิกายน 2557
รพ.ราชวิถี เปิดให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สัญชาติเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา ฯ 30 ตุลาคม 2557
ร่วมทดสอบ ใช้บริการฐานข้อมูลทางการแพทย์ และคู่มือวิธีการใช้ได้ที่นี่!! 22 ตุลาคม 2557
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ E-mail รพ.ได้ที่นี่ 6 ตุลาคม 2557
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดคลิกที่นี่    
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
วารสารสุขภาพและแผ่นพับใหม่ (งาน HPH) 3 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่นพับสุขศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2557

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved