หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.005 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
การคลอดมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ข่าวสมัครงานอบรม]  29 เมษายน 2559
ประชุมวิชาการเรื่อง Essential Surgical Skills In Obstetrics and Gynecology [ข่าวสมัครงานอบรม]  29 เมษายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง [ข่าวสมัครงานอบรม]  29 เมษายน 2559
เปิดรับสมัครประชุมวิชาการประจำปีพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วประเทศ 2559 [ข่าวสมัครงานอบรม]  28 เมษายน 2559
ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2559 [ข่าวสมัครงานอบรม]  26 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครพนักงานเปล [ข่าวสมัครงานอบรม]  22 เมษายน 2559
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ [ข่าวสมัครงานอบรม]  8 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครอบรม โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน [ข่าวประชาสัมพันธ์]  30 มีนาคม 2559
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศรับสมัครอบรม โครงการอบรมการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 30 มีนาคม 2559
กรมควบคุมโรคเตรียมทำประกาศเตือน เชื้อไวรัสซิกา หลังไต้หวันตรวจพบชายไทยติดเชื้อ 22 มกราคม 2559
ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำหัตถการทางสูติกรรม สำหรับแพทย์และพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ และ การอบรมระยะสั้น เรื่อง การใช้เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช 21 ธันวาคม 2558
การรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน กรณีนัดผ่าตัดล่วงหน้า 27 ตุลาคม 2558
แบบฟอร์มกาาขอรับบริการการขอใช้อินเตอร์เน็ต 12 พฤษภาคม 2558
กำหนดแนวทางในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ใน รพ.ราชวิถี 7 พฤษภาคม 2558
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้ E-mail รพ.ได้ที่นี่ 6 ตุลาคม 2557
อ่าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมดคลิกที่นี่    
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
การคลอดมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2559 29 เมษายน 2559
ประชุมวิชาการเรื่อง Essential Surgical Skills In Obstetrics and Gynecology 29 เมษายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง 29 เมษายน 2559
เปิดรับสมัครประชุมวิชาการประจำปีพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารทั่วประเทศ 2559 28 เมษายน 2559
ประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัด ประจำปี 2559 26 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครพนักงานเปล 22 เมษายน 2559
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสัมภาษณ์เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม) ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 8 เมษายน 2559
ประกาศรับสมัครเภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม และเจ้าหน้าที่ห้องยา 14 มีนาคม 2559

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved