หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.006 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม [ข่าวประชาสัมพันธ์]  11 เมษายน 2557
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ [ข่าวสมัครงานอบรม]  9 เมษายน 2557
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้โโปรแกรมพัฒนาระบบสารสนเทศเปรียบเทียบตัวชี้วัดระดับคุณภาพโรงพยาบาลราชวิถี [อื่นๆ]  3 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัคร เภสัชกร , พนักงานห้องยา , เจ้าหน้าที่ห้องยา [ข่าวสมัครงานอบรม]  2 เมษายน 2557
ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร [ข่าวประชาสัมพันธ์]  1 เมษายน 2557
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ [ข่าวสมัครงานอบรม]  1 เมษายน 2557
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข [ข่าวสมัครงานอบรม]  1 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ [ข่าวสมัครงานอบรม]  28 มีนาคม 2557
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
วารสารสุขภาพและแผ่นพับ ปี 2554 - 2556 (งาน HPH) 21 กุมภาพันธ์ 2557
วารสารสุขภาพและแผ่นพับใหม่ (งาน HPH) 3 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่นพับสุขศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2557
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 9 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัคร เภสัชกร , พนักงานห้องยา , เจ้าหน้าที่ห้องยา 2 เมษายน 2557
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ 1 เมษายน 2557
ประกาศกรมการแพทย์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 เมษายน 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ 28 มีนาคม 2557
รายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ Dialysis Course โรงพยาบาลราชวิถี รุ่นที่ 49 28 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด รุ่นที่ 7 10 มีนาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข‏ทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 5 มีนาคม 2557

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved