หน้าแรก

ประกาศ.. รพ.ราชวิถี งดให้บริการ คลินิกพิเศษ นอกเวลาราชการ วันที่ 13 - 17 เมษายน 2557 เปิดให้บริการวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2557


วีดีโอแนะนำความเป็นมาของ รพ.ราชวิถี
กับรายการ ชื่อนั้น....สำคัญไฉน?

 
โหลดหน้านี้ใช้เวลา 0.004 วินาที


  facebook.com/PR.Rajavithi


  • ข่าวล่าสุด (ทุกหมวด)
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ความรู้สู่ประชาชน
  • รับสมัครงาน / อบรม
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รับสมัครงาน ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก [ข่าวสมัครงานอบรม]  23 เมษายน 2557
การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป [ข่าวสมัครงานอบรม]  21 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัดประจำปี 2557 [ข่าวสมัครงานอบรม]  21 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ข่าวสมัครงานอบรม]  21 เมษายน 2557
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารใหม่และแผลเรื้อรัง 2557 [ข่าวสมัครงานอบรม]  21 เมษายน 2557
รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ [ข่าวสมัครงานอบรม]  17 เมษายน 2557
รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ [ข่าวสมัครงานอบรม]  17 เมษายน 2557
รับสมัครข้าราชการ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ [ข่าวสมัครงานอบรม]  17 เมษายน 2557
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
วารสารสุขภาพและแผ่นพับ ปี 2554 - 2556 (งาน HPH) 21 กุมภาพันธ์ 2557
วารสารสุขภาพและแผ่นพับใหม่ (งาน HPH) 3 กุมภาพันธ์ 2557
แผ่นพับสุขศึกษา 3 กุมภาพันธ์ 2557
  หัวข้อข่าว วันที่ลงข่าว
รับสมัครงาน ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 23 เมษายน 2557
การขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 21 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพพยาบาลห้องผ่าตัดประจำปี 2557 21 เมษายน 2557
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 เมษายน 2557
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ เรื่อง การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารใหม่และแผลเรื้อรัง 2557 21 เมษายน 2557
รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 17 เมษายน 2557
รับสมัครเข้ารับการกลั่นกรองตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ชำนาญการพิเศษ 17 เมษายน 2557
รับสมัครข้าราชการ ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ 17 เมษายน 2557

กรมการแพทย์
ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพเด็กฯ สถาบันทันตกรรม สถาบันประสาทวิทยา สถาบันโรคทรวงอก โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์
สถาบันพยาธิ สถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลเลิดสิน สถาบันโรคผิวหนัง สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ สถาบันวิจัยฯ
               
ชื่อ : สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th/imrta
ชื่อ : สถาบันเวชศาสตร์
เว็บไซต์ :
www.agingthai.org
ชื่อ : สถาบันโรคผิวหนัง
เว็บไซต์ :
www.inderm.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเลิดสิน
เว็บไซต์ :
www.lerdsin.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลสงฆ์
เว็บไซต์ :
www.priest-hospital.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลราชวิถี
เว็บไซต์ :
www.rajavithi.go.th
ชื่อ : สถาบันธัญญารักษ์
เว็บไซต์ :
www.thanyarak.go.th
ชื่อ : สถาบันพยาธิวิทยา
เว็บไซต์ :
www.iop.or.th
ชื่อ : โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
เว็บไซต์ :
www.metta.go.th
ชื่อ : โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เว็บไซต์ :
www.nopparat.go.th
ชื่อ : สถาบันทรวงอก
เว็บไซต์ :
www.cdi.thaigov.net
ชื่อ : สถาบันประสาทวิทยา
เว็บไซต์ :
www.pni.go.th
ชื่อ : สถาบันทันตกรรม
เว็บไซต์ :
www.dentistry.go.th
ชื่อ : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
เว็บไซต์ :
www.childrenhospital.go.th
ชื่อ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.nci.go.th
ชื่อ : ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
เว็บไซต์ :
www.snmrc.go.th
ชื่อ : กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์ :
www.dms.moph.go.th
 
         หน้าแรก วิสัยทัศน์ฝพันธกิจ
ประวัติโรงพยาบาลราชวิถี
โครงสร้างผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
หน่วยงานภายใน
บริการของโรงพยาบาลราชวิถี
ตารางออกตรวจแพทย์
การตรวจแรงงานต่างด้าว
การตรวจแรงงานไปต่างประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา
โครงการ
สมัครงาน / อบรม
ติดต่อเรา
         
         
   
  โรงพยาบาลราชวิถี 2 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
Tel +66-2-354-8108-37 Fax +66-2354-8182
Copyright(c) Rajavithi Hospital 2008-2012 All rights reserved