กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์
keyboard_arrow_right
หน้าแรก

หน้าแรก

 

4830 ตรวจประเมินสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ WFME
ณ กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์
วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561  ตรวจประเมินสถาบันฝึกอบแพทย์ประจำบ้านตามเกณฑ์ WFME
20180914_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%91%e0%b9%94_0008 กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเย็บแผลฝีเย็บและการซ่อมแซมแผลฝีเย็บที่มีการบาดเจ็บถึงทวารหนัก
วันที่ 13 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมกลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์ 1 โรงพยาบาลราชวิถีการเย็บแผลฝีเย็บและการซ่อมแซมแผลฝีเย็บที่ มีการบาดเจ็บถึงทวารหนัก
od2018_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%90%e0%b9%99%e0%b9%91%e0%b9%98_0186 โครงการจริยธรรมสัญจร อาจารย์แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสูตินรีเวชศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถี
ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี
วันที่ 8-9 กันยายน 2561  จริยธรรมสัญจร 2561
59_1236179754  ภาควิชาขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้าน ที่จบปีการศึกษา 2561    หวังว่าความรู้ที่ท่านได้รับจะนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในวันข้างหน้า 

รายนามแพทย์ที่จบปีการศึกษา 2561