ติดต่อสอบถาม

โทร

การลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์

: คุณสมัคร/คุณณัฐภพ
: คุณหทัยรัตน์


 

02-354-8108 ต่อ 2600
02-354-8108 ต่อ 6117


ตารางกำหนดการ : คุณสินจัย

02-354-8108 ต่อ 2805

สนับสนุนค่าใช้จ่าย (บูธ/Lunch symposium)

02-354-8108 ต่อ 2239