ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ห้องสมุด รพ.ราชวิถี

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ห้องสมุด รพ.ราชวิถี

Update 3/6/2558

clinical key
Clinicalkey
ovidsp
Ovidsp
uptodate
sciencedirect
Sciencedirect
jama
Jama
tindexmed
Thai Index Medicus
jlink
Journal Link
jcambridge
Cambridge Journals Online
MedStudent
Medicalstudent
medscape_logo
Medscape
medlineplus7
Medlineplus
clinical
Clinical Evidence
clinical
BMJ Journal Online
clinical
Pubmed
clinical
Springerlink
clinical
Wiley
page1Oxford Academic Journals

รายชื่อวารสารที่ห้องสมุดบอกรับเพิ่มเติม

NO. ภาพหน้าปก ชื่อ
1 Acta Radiologica
2 American Journal of Clinical Pathology
3 American Journal of Neuroradiology
4 American Journal of Psychiatry
Username : PSYCHIATRY
Password : psychiatry1234
5 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
6 American Journal of Roentgenology : AJR
7 Annals of Otology, Rhinology and Laryngology (incl. Supplements)
8 Annals of Pharmacotherapy (DICP)
9 Antimicrobial Agents and Chemotherapy
10 Archives of Pathology and Laboratory Medicine
11 CHEST Journal
12 Clinical infections Diseases
13 Diabetes
14 Diabetes Care
15 Endocrinology
16 Endoscopy
17 European Heart Journal
18 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery
19 Family Medicine (US)
20 Fetal Diagnaosis and Therapy
21 Hypertenstion in Pregnency
22 Journal of Cardiovascular Surgery
23 Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism
24 Journal of Clinical Oncology
25 Journal of Dentistry for Children
26 Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques
27 Journal of Laryngology and otology
28 Journal of Maternal – Fetal and Nonatal Medicine
29 Journal of Neurosurgery
30 Journal of Perinatal Medicine
31 Journal of Perinatology
32 Journal of Periodontology
33 Journal of the Association of Genetic Technologists
Username: 12924
Password: genetics
34 Journal of Ultrasound in Medicine
35 Modern Pathology
36 Molecular Endcrinology
37 Otolaryngology – Head and Neck Surgery
38 Pregnancy Hypertension
39 Quintessence International
Username: rajavithihospital
Password: rajavithi
40 RadioGraphics
41 Radiology
42 The Journal of Infectious Diseases
43 World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery

Accessibility