ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ห้องสมุด รพ.ราชวิถี

ฐานข้อมูลทางการแพทย์ ห้องสมุด รพ.ราชวิถี

Update 3/6/2562

clinical key
Clinicalkey
ovidsp
Ovidsp
uptodate
Uptodate (ติดต่อห้องสมุดในการเข้าใช้ฐานข้อมูล)
sciencedirect
Sciencedirect
jama
Jama
tindexmed
Thai Index Medicus
jlink
Journal Link
jcambridge
Cambridge Journals Online
MedStudent
Medicalstudent
medscape_logo
Medscape
medlineplus7
Medlineplus
clinical
Clinical Evidence
clinical
Oxford Academic Journals
clinical
Pubmed
clinical
Springerlink
clinical
Wiley
clinical
BMJ Best Practice
clinical
BMJ Case Reports
clinical
BMJ Learning
clinical
Cochrane Library

รายชื่อวารสารที่ห้องสมุดบอกรับเพิ่มเติม

NO. ภาพหน้าปก ชื่อ NO. ภาพหน้าปก ชื่อ
1 Acta Cytologica 2 Acta Radiologica
3 American Journal of Clinical Pathology 4 American Journal of Neuroradiology
5 American Journal of Psychiatry
Username : PSYCHIATRY
Password : psychiatry1234
6 American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
7 American Journal of Roentgenology : AJR 8 Annals of Internal Medicine
9 Annals of Otology, Rhinology and Laryngology (incl. Supplements) 10 Annals of Pharmacotherapy (DICP)
11 Annual Review of Medicine 12 Antimicrobial Agents and Chemotherapy
13 Archives of Pathology and Laboratory Medicine 14 British Dental Journal
15 British Journal of General Practice 16 CHEST Journal
17 Clinical infections Diseases 18 Diabetes
19 Diabetes Care 20 Endoscopy
21 European Heart Journal 22 European Journal of Cardio-Thoracic Surgery
23 Family Medicine (US) 24 Fetal Diagnaosis and Therapy
25 Hypertenstion in Pregnency 26 Journal of Association of Genetic Technologists
27 Journal of Cardiovascular Surgery 28 Journal of Clinical Oncology
29 Journal of Dentistry for Children 30 Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques
31 Journal of Laryngology and otology 32 Journal of Maternal – Fetal and Nonatal Medicine
33 Journal of Neurosurgery 34 Journal of Nursing Education
35 Journal of Perinatal Medicine 36 Journal of Perinatology
37 Journal of Periodontology 38 Journal of Ultrasound in Medicine
39 Modern Pathology 40 Ophthalmic Surgery, Lasers and Imaging Retina
41 Otolaryngology Head and Neck Surgery 42 Pregnancy Hypertension
43 Quintessence International
Username: rajavithihospital
Password: rajavithi
44 RadioGraphics
45 Radiology 46 The Journal of Infectious Diseases
47 Thorax 48 World Journal for Pediatric and Congenital Heart Surgery

Accessibility