แนวทางการรับ-ส่งต่อเฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติ

  • -
s__25092101

แนวทางการรับ-ส่งต่อเฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติ

untitled-1

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการ “แนวทางการรับ-ส่งต่อเฉพาะโรค Model ต้นแบบระดับชาติ One-Stop-Service One-day Surgery Referral Model” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Staff Engagement : The Most Powerful Factor : ปัจจัย ความสำเร็จ ความยั่งยืน” โดยมี นายแพทย์สุกรม ชีเจริญ และนางนิยม ประสงค์สัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี ให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมกว่า 500 คน ณ ห้องพิบูลสงคราม ชั้น 12 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

Please follow and like us:

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility