ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในวันงานเทศน์มหาชาติ 23 สิงหานี้

ข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Accessibility